Combo Siêu Ưu Đãi

Combo Cheese 1 Món

219.000 VND

Combo Meat 1 Món

319.000 VND

Combo Tropical 1 Món

289.000 VND

Combo Món Mới

518.000 VND

Combo Siêu Thịt

518.000 VND

Combo Siêu Ngon

418.000 VND

SET 1

657.000 VND

SET 2

657.000 VND

SET 3

557.000 VND

0