Drink

Trà Đào Dưa Lưới

58.000 VND

Trà Ổi Hồng

58.000 VND

Trà Đào Cam Sả

58.000 VND

Trà Vải

58.000 VND

Trà Đào

58.000 VND

Trà Chanh Sả

58.000 VND

Soda Đào Phúc Bồn Tử

58.000 VND

Soda Đào

58.000 VND

Soda Vải

58.000 VND

Soda Cam Xanh Nam Mỹ

58.000 VND

Soda Chanh Dây

58.000 VND

Mojito Chanh Dây Vị Đào

60.000 VND

Mojito Vải

60.000 VND

Mojito Chanh

60.000 VND

Nước Ép Cam Chanh Dây

55.000 VND

Nước Ép Cam

55.000 VND

Nước Ép Thơm

55.000 VND

Nước Ép Chanh Dây

55.000 VND

Coca Chai 1.5L

45.000 VND

Coca Cola

Coca Cola

30.000 VND

Coke Light

Coke light

30.000 VND

Sprite

30.000 VND

Nước suối

Nước suối

25.000 VND

Dừa Tươi

60.000 VND

0