Pasta

Mì Ý Thịt Bò Bằm Phủ Phô Mai Đút Lò (Cay)

Beef Cheese Oven Pasta (Spicy)

199.000 VND

Mì Ý Hải Sản Phủ Phô Mai Đút Lò (Cay)

Seafood Cheese Oven Pasta (Spicy)

199.000 VND

Mì Ý Tỏi Hành Sốt Dầu Ôliu (Cay)

Aglio Olio Pasta (Spicy)

79.000 VND

Mỳ Ý Thịt Bò Mỹ Sốt Kem

Beef Steak Cream Pasta

199.000 VND

Mì Ý Sốt Cà

Pomodoro Pasta

99.000 VND

Mì Ý Hải Sản Sốt Cà Vị Hàn Quốc(Kèm Cơm Cháy Giòn) (Cay)

Seafood Nurungi Pasta (Spicy)

179.000 VND

Mì Ý Nghêu Sốt Dầu Ôliu (Cay)

Vongole Pasta (Spicy)

129.000 VND

Mì Ý Thịt Xông Khói Sốt Kem

Carbonara Pasta

149.000 VND

Mì Ý Thịt Bò Bằm Sốt Cà

Bolognese Pasta

149.000 VND

Mì Ý Hải Sản Sốt Cà (Cay)

Pescatore Pasta (Spicy)

169.000 VND

Mì Ý Hải Sản Sốt Kem

Seafood Cream Pasta

169.000 VND

Mì Ý Hải Sản Sốt Dầu Ôliu (Cay)

Seafood Oil Pasta (Spicy)

169.000 VND

Mì Ý Tôm Tỏi Sốt Dầu (Cay)

Shrimp Garlic Pasta (Spicy)

199.000 VND

Mỳ Ý Thịt Viên Sốt Cà

Meatball Pasta

169.000 VND

Mì Ý Thịt Xông Khói Sốt Kem & Bánh Mì Nhà Làm

Pane Bacon Pasta

199.000 VND

Mì Ý Hải Sản Sốt Kem & Bánh Mì Nhà Làm

Pane Seafood Pasta

199.000 VND

0