Cơm Ý Thịt Bò Mỹ Sốt Dầu Ôliu

Cơm Ý Thịt Bò Mỹ Sốt Dầu Ôliu

Mô tả:
Beef Steak Risotto
199.000 VND

Sản phẩm cùng loại

Cơm Ý Nấm Sốt Demi

Mushroom Risotto

139.000 VND

Cơm Ý Hải Sản Sốt Cà

Seafood Tomato Risotto

179.000 VND

Cơm Ý Thịt Gà Sốt Kem

Chicken Cream Risotto

159.000 VND

0